Digitalizované zadání slovenské státní maturitní zkoušky na úrovni C1 dle SERR

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2022-2023

SOČka. Informace, novinky, zajímavosti.

Portfolio of Fulbright Media Literacy Program Spring 2021

Otevřený kurz pro nácvik didaktických testů