Základy pozemní a letecké fotogrammetrie, využití fotogrammetrických metod v geodetické praxi.