Souhrn materiálů a okruhů k maturitě z předmětů Geodézie, Mapování, Praxe

Základy pozemní a letecké fotogrammetrie, využití fotogrammetrických metod v geodetické praxi.