Základy informatiky a teorie informace

Internet - informačni zdroje

Využívání služeb Internetu

Bezpečnost na Internetu

Elektronická komunikace

Digitálni reprezentace a přenos informací

Technické a programové vybavení počítačů a počítačové sítě

Technologické inovace a druhy počitačů

Počitač, jeho komponenty a periferní zařízení

Operační systémy a jejich funkce

Aplikační programové vybavení

Struktura datových sítí a přenos dat

Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu

Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů

Textový editor, struktura a formátování textu

Tvorba sdíleného obsahu

Hromadné zpracování dat a číselných údajů

Tabulkový procesor

Prezentace

Grafika