Učivo matematiky prvního ročníku SPŠ stavební.

Matematika 1.ročník

Úlohy, se kterými se studenti během návštěvy školy mohli setkat a které by tím pádem měli hravě dokázat vyřešit..

Kurz obsahuje sady úloh, které slouží k vyladění formy na didaktický maturitní test základní obtížnosti.