Úlohy, se kterými se studenti během návštěvy školy mohli setkat a které by tím pádem měli hravě dokázat vyřešit..